ความแตกต่างระหว่าง บัตรเครดิต กับ บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งจะประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็จะแตกต่างกันไป ในการตัดสินที่จะทำบัตรเป็นเรื่องที่คิดหนักเพราะไม่แน่ใจตัวเองว่าควรจะทำบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดดี


บัตรเครดิต VS บัตรกดเงินสด

เมื่อนึกถึงการรูดซื้อสินค้าและการกดเงินสดเห็นทีว่าคงหนีไม่พ้นบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ซึ่งบางคนสับสนกับการใช้จ่ายบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสด จริงๆแล้วหลักการทำงานและดอกเบี้ยของทั้ง 2 บัตรนี้แตกต่างกัน อีกทั้งบัตรเครดิตส่วนใหญ่ก็สามารถใช้กดเงินสดได้เช่นกัน เช่น บัตรเครดิต citibank บัตรเครดิตอิออน เป็นต้น

กล่าวคือเราสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต citibank และบัตรเครดิตอิออนเพื่อรูดชำระสินค้า ซื้อสินค้าผ่อน 0% 6 - 10 เดือน หรือหากต้องการกดเงินสดเพื่อนำออกมาใช้จ่ายสามารถกดเงิดสดจากบัตรเครดิตนั้นได้ แต่ผู้กดเงินสดจำเป็นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อกดเงินสดจากบัตรเครดิต citibank หรือบัตรเครดิตอิออน 3% จากจำนวนเงินสดที่กดออกมาใช้และเสียค่า VAT อีก 7% จากค่าธรรมเนียมกดเงินสด และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 20% ปี

ส่วนบัตรกดเงินสดนั้นเป็นการขอสินเชื่อเงินสดเพื่อกดเงินสดโดยตรง โดยมีข้อกำหนดว่าต้องกดเงินสดออกมาอย่างน้อยขั้นต่ำ 3,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 15% เสียค่าธรรมเนียมของการกดเงินสดอีก 13 % รวมอัตราดอกเบี้ยคือ 28% ต่อปีนั้นเอง บัตรกดเงินสดไม่สามารถใช้จ่ายเพื่อรูดสินค้าได้เหมือนกับบัตรเครดิต

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเลือกใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั้นย่อมมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเฉพาะในแต่ละบัตร รวมถึงต้องคำนึงความต้องการใช้และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ด้วย เช่นผู้ใช้ต้องการผ่อนชำระสินค้าเป็นหลัก ควรเลือกใช้ บัตรเครดิต citibank บัตรเครดิตอิออน แทนการใช้บัตรกดเงินสด citibank หรือบัตรกดเงินสดอิออน หากใช้บัตรอย่างถูกหลักและตรงกับการใช้งานของเราจริงๆจะยิ่งได้รับผลกำไรจากบัตรนั้นๆอย่างคุ้มค่าและเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นหนี้จึงไม่ควรใช่จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยควรจัดสรรการใช้จ่ายด้านเงินทองอย่างมีวินัย

PAGE TOP